nlenfrfyde

Visie

speel1Volgens het CBS leeft momenteel één op de zeventien huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) in Zeeland inmiddels langer dan één jaar onder de armoede grens. Tot die gezinnen behoren ongeveer 5000 thuiswonenden kinderen. De meeste van deze kinderen wonen in Vlissingen, Middelburg en Terneuzen namelijk 800 in elk van deze gemeenten. Er zijn 1600 kinderen die 4 jaar of langer onder de armoedegrens leven.

Wij vinden het onze taak om deze kinderen in een armoedesituatie te helpen. Dat doen we door hen 2 keer per jaar een speelgoedpakket te overhandigen of hen een voucher te geven waarmee ze in onze winkel GoedspeelGoed speelgoed ter waarde van €15 kunnen uitzoeken.

Wij proberen hiermee:

  • Te voorkomen dat kinderen in een isolement komen, omdat zij geen vriendjes en vriendinnetjes durven uitnodigen om te komen spelen vanwege het feit dat zij geen speelgoed hebben
  • De financiële stress te verminderen.
  • De ontwikkeling van het kind door middel van spelen te stimuleren.

 

IEDER KIND MOET KIND KUNNEN ZIJN / IEDER KIND MOET KUNNEN SPELEN!
In december 2012 werd het eerste speelgoed in Middelburg uitgedeeld.
Helaas groeit het aantal aanvragen nog steeds.
Wat zou het fijn zijn als we ooit overbodig zouden zijn.

 

Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op:
IBAN: NL35RABO0174979665 t.n.v. Stichting Speelgoedbank Zeeland

We hebben juist NU uw financiële steun hard nodig!

 


       rabobank            drukkerij van Keulen             Logo Vogel Verhuizingen   oranje fonds   RotaryWheel    Dow  Boerderijwinkel Buijsrogge  Schipper Accountants  Van der Valk hotel Middelburg