Juli actie:  3 spellen voor 5 euro

In 2009 leefden er 17.000 Zeeuwen in een minimumhuishouden, aldus de 2de Zeeuwse Armoedemonitor van Scoop. Volgens het rapport van de Nationale Kinderombudsman in mei 2012 groeit 1 op de 10 kinderen op in armoede. Armoede is niet ver weg. Armoede speelt zich af achter de gesloten deuren in jouw wijk, misschien zelfs bij jouw buren. De nieuwste armoedecijfers laten ons zien dat de armoede in Zeeland is toegenomen. Uit berichtgeving vernemen wij dat momenteel 16.000 gezinnen in armoede leven in Zeeland. We moeten vaststellen dat dit, bij een gemiddelde gezinssamenstelling van twee personen, een verdubbeling betekend ten opzichte van de cijfers van 2009.

Het is onze taak om de kinderen in armoede te helpen. Door hen te voorzien van speelgoed, geven wij gehoor aan onze opdracht zoals wij die verstaan uit de Bijbel. Zover dat binnen ons bereik ligt, willen wij kinderen in armoede helpen. Een deel van de financiƫle stress in een gezin kunnen wij verminderen als wij hen aan het nodige speelgoed helpen. Het is ons aandeel in het voorkomen dat kinderen gepest worden vanwege het feit dat zij geen speelgoed hebben en dat zij geen vriendjes of vriendinnetjes durven uit te nodigen thuis te komen spelen. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat ieder kind echt kind moet kunnen zijn. Dat betekend dat ieder kind moet kunnen spelen. Speelgoed is daarbij onmisbaar.

In december 2012 is voor het eerst gestart met uitgifte van speelgoed in Middelburg. Het is onze visie om bereikbaar te zijn voor alle minimumhuishoudens in Zeeland. Dit voeren wij uit door mobiele uitgifte van speelgoed door heel Zeeland. Via deze website houden we u op de hoogte van deze ontwikkeling.